Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních ůdajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AGRO-EL, spol. s r.o., IČ 47916214 se sídlem K Suchopádu 771/4, Přímětice, 669 04 Znojmo. (dále jen: „správce“).

Koktaktní údaje správce jsou:

K Suchopádu 771/4, Přímětice, 669 04 Znojmo
info@agro-el.cz
+420 515 241 980

Kategorie osobních údajů a účel zpracování

Správce zpracovává údaje, které od vás získal za účelem plnění objednávky, konkrétně:

 • fakturační kontakt včetně jména, e-mailu, adresy a telefonu,
 • doručovací kontakt včetně jména, adresy a telefonu,
 • seznam objednaných produktů včetně počtu kusů a ceny.

Správce zpracovává údaje registrovaných uživatelů za účelem usnadnění budoucích objednávek a správy předešlých objednávek, konkrétně:

 • e-mail,
 • seznam kontaktů včetně jména, adresy a telefonu.

Doba uchovávání údajů

Údaje potřebné k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z tohoto vztahu uchovává správce po dobu nezbytně nutnou (5 let od ukončení smluvního vztahu).

Údaje podléhající souhlasu se zpracováním (tj. zákaznický účet) bude správce uchovávat po dobu 3 let od posledního přihlášení.

Příjemci údajů

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby nebo firmy:

 • Firma WeDeCom s.r.o., která zajišťuje provoz e-shopu, zastoupená jednatelem Jiřím Bláhou
 • Smluvní dopravce Česká pošta, s.p.
 • Smluvní dopravce Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

Správce nepředá osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci

Práva zákazníků

Z nařízení GDPR pro vás vyplývá právo

 • na přístup ke svým osobním údajům,
 • na opravu osobních údajů,
 • na vymazání osobních údajů,
 • na omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,
 • podat stížnost k příslušnému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) budete-li se domnívat, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně či ztrátě a neoprávněnému zpracování, a to zejména

 • Zabezpečení webové aplikace proti běžným útokům.
 • Zabezpečení přihlášení do webové aplikace heslem a poučení administrátorů o používání silných hesel.
 • Provoz webových stránek na zabezpečeném protokolu HTTPS.
 • Omezení přístupu k osobním údajům jen pro pověřené osoby.
 • Nastavení vztahu mezi majitelem a provozovatelem e-shopu zpracovatelskou smlouvou.